Produkcja mąki najwyższej jakości to wielka odpowiedzialność.

Pracujemy zgodnie z procedurami jakości kontrolowanej przez certyfikat UNI EN ISO 22000:2005, a każda faza wyrabiania przebiega zgodnie z systemem HACCP w zakresie kontroli higieniczno-sanitarnych. Posiadamy certyfikat wytwarzania mąki ekologicznej, mąki koszernej pareve, QC Emilia Romagna.
Nasz system zarządzania jakością składa się z następujących kluczowych elementów.
Laboratoria analiz w Borzano i Vicofertile

Nasze dwa laboratoria są wyposażone w najnowocześniejszy dostępny sprzęt do badania dostarczonego zboża przed przyjęciem, kontrolowania faz mielenia i wszystkich partii mąki przed zapakowaniem i/lub dostarczeniem do klienta.
Testy analityczne wykonują również uznane przez Urząd wojewódzki laboratoria zewnętrzne. Zawsze przeprowadzamy:

  • analizę ziarna przychodzącego,
  • analizę każdej partii wyprodukowanej mąki,
  • okresowe badania mikrobiologiczne wody pitnej oraz coroczne analizy chemiczne i mikrobiologiczne pod kątem zdatności wody do spożycia.
Laboratoria analiz w Borzano i Vicofertile

Nasze dwa laboratoria są wyposażone w najnowocześniejszy dostępny sprzęt do badania dostarczonego zboża przed przyjęciem, kontrolowania faz mielenia i wszystkich partii mąki przed zapakowaniem i/lub dostarczeniem do klienta.
Testy analityczne wykonują również uznane przez Urząd wojewódzki laboratoria zewnętrzne. Zawsze przeprowadzamy:

  • analizę ziarna przychodzącego,
  • analizę każdej partii wyprodukowanej mąki,
  • okresowe badania mikrobiologiczne wody pitnej oraz coroczne analizy chemiczne i mikrobiologiczne pod kątem zdatności wody do spożycia.
Kontrole wewnętrzne

Kontrole wewnętrzne są planowane i przeprowadzane przez niezależny kompetentny personel, z użyciem odpowiednich formularzy (lista kontrolna i raport z audytu).

Cykl produkcyjny

Cykl produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany: cały młyn kontrolowany jest przez skomputeryzowany system zarządzania, który ogranicza wpływ człowieka wyłącznie do kontroli czy rozwiązywania ewentualnych problemów; pozwala również na identyfikację wzdłuż całego łańcucha produkcyjnego.
Wszystkie instalacje są przeznaczone do pracy 24 h na dobę, aż do 350 dni w roku. Wszystkie czynności są zautomatyzowane, aby zredukować ryzyko błędu ludzkiego i uniknąć zabiegów, które mogłyby prowadzić do obniżenia jakości lub zanieczyszczenia produktu.
Każda czynność wykonywana jest dla danej partii produktów w taki sposób, by zarejestrować każdy parametr, umożliwiając identyfikację pochodzenia produktu na każdym etapie produkcji.

Identyfikacja pochodzenia

Pochodzenie wszystkich partii zboża i wytwarzanej mąki można zidentyfikować. Partie są kodowane: ziarno przychodzące oznaczone jest rosnącymi numerami przyjęć; mąka pakowana lub luzem oznaczona jest numerem mielenia; worki zaś opatrzone są numerem partii.
Wszystkie dane są ewidencjonowane i można je odszukać w komputerze w dowolnym momencie, dzięki czemu zawsze w pełni kontrolujemy całą sytuację.

Surowce

Podstawą uzyskania doskonałego produktu jednoskładnikowego, jakim jest mąka, są oczywiście surowce.
Molino Denti kontroluje bezpośrednio swój łańcuch produkcyjny, aby nawet drobne uchybienie nie osłabiło uwagi, z jaką śledzony jest cały proces przetwórczy prowadzący do uzyskania mąki najwyższej jakości.
W zdecydowanej większości korzystamy z surowców włoskich, kupowanych bezpośrednio u rolników lub w wybranych krajowych hurtowniach. Mieszamy je z cennymi ziarnami sprowadzanymi zza granicy: z Ameryki, Kanady, Australii, Niemiec, Austrii…

Magazynowanie

Z tą samą starannością, którą wykazujemy przy innych procesach, kontrolujemy także proces pakowania i paletyzacji w higienicznym, odpowiednio przystosowanym otoczeniu umożliwiającym utrzymanie niezmiennych właściwości mąki przed jej wysyłką.

Laboratorium piekarskie

Używane jest przez naszych techników, którzy korzystając z różnorakich technik piekarskich, przetwarzają różne rodzaje mąki na chleb lub inne produkty, takie jak pizza, focaccia (delikatne, puszyste pieczywo podobne do ciasta na pizzę), słodkie wypieki, świeże wyroby cukiernicze bądź produkty na zaczynie, aby badać rzeczywiste zachowanie mąki.
W laboratorium prowadzone są również badania nad nowymi produktami.